1 х Microinvest Склад Pro - Microinvest Склад Pro - система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Позволява да се контролират всички процеси свързани с управление на производствената и търговска дейност. Също така можете да направите пълноценна оценка на постиженията Ви чрез подробни справки и статистически отчети и пълен мониторинг върху действията на персонала Ви чрез регистрирането на всяко действие и оперция, извършени от него. Възможности за запис на стоковите запаси което дава възможност за планиране на бъдещи разходи.

 

1 х Microinvest Utility Center - Microinvest Utility Center е иновативен продукт, който допълва богатите функционалности на складовата система Microinvest Склад Pro. Продуктът намира приложение в различни сфери на дейност, като осъществява двупосочен обмен на данни между Microinvest Склад Pro и външни приложения.

 

1 х Microinvest Архиватор Pro


1 х лиценз за работа с MSSQL база данни - 
 Софтуерът се нуждае от надежна база данни в която да се съхранява цялата информация за Вашият бизнес.