• Архивиране на работната база от данни през определен период:
    - на час (часове);
    - на ден (дни);
    - на седмица (седмици);
  • Създаване на хронология на архивите;
  • Избор за име на архивния файл;
  • Избор на степен на компресия за архивния файл;
  • Възстановяване на създадените архиви.

Ценна функция на продукта е възможността за архивиране на данните от отдалечен сървър, като при това се гарантират данните, дори и при хардуерен проблем (например необратимо повреден твърд диск).

Програмата работи на фонов режим, без натоварване на системата.

Предимство на тази система е, че гарантира запазване на данните при аварийни ситуации и се грижи за своевременното архивиране, без операторска намеса. Практиката показва, че използването на този продукт дава голяма възможност за възстановяване на данните.