Доработка на апарати Datecs DP 25, 35, 150 в съотвествие с новата наредба-18.