Доработка на касов апарат Daisy в съотвествие с новата наредба-18.