Пакетът "Наредба Н-18" е подходящ за малък и/или среден търговски обект като осигурява одобрен от НАП СУПТО продукт, към който в бъдеще може да се добавяте допълнителни работни места бързо и лесно. Гарантира интегритет на базата данни, чрез облачно архивиране и съхранение на данните, което е ключово изискване в Наредба H-18.
Пакетът включва пълна комплектация за едно работно място:

1 x Microinvest Склад Pro
1 x Microinvest Архиватор Pro *
1 x Едногодишен договор за облачно архивиране*
1 х лиценз за работа с MSSQL база данни**
1 x Хардуерен лиценз

* Изискването за архивиране и съхраняване на данни е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 17.

** Препоръчва се инсталация на MS SQL сървър за работа. База данни MS Access не може да гарантира интегритет на данните. Изискването е записано в Наредба Н-18, Приложение 29, точка 2.