Характеристики Стойност
Система за бързо зареждане на хартия да
Бърз и безшумен печат да
Департаменти 50+8
Оператори 20
Данъчни групи 8
Брой програмируеми артикули >8000
Брой режими на работа 6
Служебно въведени и изведени суми да
Пароли за достъп до режимите на работа да
Изчисляване на ресто, процентна и стойностна отстъпка и надбавка да
Видове плащания 5 (в брой, с чек, на кредит, с USD, с EUR)
Възможност за издаване на фактури да
Режим фискален принтер да
Графично изображение на фирмен знак върху боновете да
Следене на стокови наличности в килограм/брой/литри да
Управление на чекмедже да

 

За повече информация посетете сайта на производителя:
http://daisy.bg/index.php?id=3.